Java dasturlash

PRONETWORK MCHJ

 • icon
  Darslar soni 35
 • icon
  Dars davomiyligi 7 soat 38 daqiqa
 • icon
  Kursni bitirganlar 2
 • icon
  Kursda hozir ishtirok etayotganlar 316
 • icon
  Joylangan sana 05.12.2023

Kurs ichida:

 • certificate-icon Sertifikat
 • camera-icon 31 ta video dars
Kursni boshlash

 • icon
  Web server va klient 8 daqiqa

 • icon
  Java Enterprise Edition haqida boshlang’ich tushuncha 8 daqiqa

 • icon
  Servlet API hirarxiyasi 5 daqiqa

 • icon
  Servletlarda sessiyalarni boshqarish 6 daqiqa

 • icon
  “Servlet Filter” va “Servlet Listener” 7 daqiqa

 • icon
  Java EE da “Cookie” va “Exception” lar bilan ishlash. JSP(Java Server Pages) va JSTL 10 daqiqa

 • icon
  Async Servlet, fayllarni yuklash va yuborish, Java EE da ma’lumotlar bazasi. Log4j2 yordamida loglarni boshqarish. 8 daqiqa

 • icon
  Maven , Gradle bilan dependency larni boshqarish 10 daqiqa

 • icon
  Spring Framework (Dependency injection, Inversion of Control va Aspect Oriented Programming tushunchalari) 5 daqiqa

 • icon
  Spring Frameworkda “Bean” larning hayot sikli 12 daqiqa

 • icon
  Spring MVC ( XML orqali sozlash, Spring MVC to’liq ishlashi uchun kerakli dependency lar, Model - View - Controller ). 11 daqiqa

 • icon
  Spring annotatsiyalari bilan ishlash 12 daqiqa

 • icon
  Spring MVC da “Validator” lar va “ Exception” larni boshqarish 12 daqiqa

 • icon
  Spring MVC da lokalizatsiya( L10n) va internatsionalizatsiya (i18n) standartlari, Fayllarni yuborish/yuklash. Interceptor va filterlar bilan ishlash(1-qism). 12 daqiqa
 • icon
  Spring MVC da lokalizatsiya( L10n) va internatsionalizatsiya (i18n) standartlari, Fayllarni yuborish/yuklash. Interceptor va filterlar bilan ishlash(2-qism). 7 daqiqa

 • icon
  Spring MVC da ma’lumotlar bazasi 12 daqiqa

 • icon
  Axborot xavfsizligi asoslari. Keng qo’llaniladigan shifrlash, heshlash algoritmlari. Elektron raqamli imzo, sertifikatlar. 12 daqiqa

 • icon
  Spring security. Spring MVC va Spring Security orqali web dastur havfsizligini ta’minlash(1-qism). 8 daqiqa
 • icon
  Spring security. Spring MVC va Spring Security orqali web dastur havfsizligini ta’minlash(2-qism). 10 daqiqa

 • icon
  Rest API. Spring Boot haqida dastlabki tushunchalar 11 daqiqa

 • icon
  Spring Boot da avto sozlamalar, beanlar , avto sozlamalrni boshqarish 15 daqiqa

 • icon
  Spring Boot annotatsiyalari bilan tanishish(1-qism). 12 daqiqa
 • icon
  Spring Boot annotatsiyalari bilan tanishish(2-qism). 7 daqiqa

 • icon
  Hibernate ORM va JPA spesifikatsiyalari(1-qism). 12 daqiqa
 • icon
  Hibernate ORM va JPA spesifikatsiyalari(2-qism). 9 daqiqa

 • icon
  Spring Data JPA va Spring Data JDBC yordamida ma’lumotlar bazasi bilan ishlash 15 daqiqa

 • icon
  Spring Boot va Redis orqali ma’lumotlarni keshlash. 15 daqiqa

 • icon
  Spring Boot da multithreadening. Task Executor lar yordamida oqimlarni boshqarish. Qayta-qayta bajariluvchi vazifalar (Task Scheduling) 15 daqiqa

 • icon
  Spring Boot da navbatlar va xabar almashish tizimlari bilan tanishish. AMQP protokoli. Apache ActiveMQ bilan ishlash asoslari 13 daqiqa

 • icon
  Spring Boot da yaratilgan Rest API ni Spring Security bilan xavfsizligini ta’minlash(1-qism). 10 daqiqa
 • icon
  Spring Boot da yaratilgan Rest API ni Spring Security bilan xavfsizligini ta’minlash(2-qism). 9 daqiqa

 • icon
  1-test 20 daqiqa
 • icon
  2-test 40 daqiqa
 • icon
  3-test 40 daqiqa
 • icon
  4-test 40 daqiqa
 • Salimova Shahnoza

  2 yil avval
  ajoyib ????
 • Raxmatullayev Alisherjon

  yil avval
  kur ajoyib
 • Qodirov Saidahmadxon

  yil avval
  ????
 • Turdiaxmedov Shukurjon

  yil avval
  ...

TEPAGA scroll-top-icon